Archief

Regio keuze

Feit

90% van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Geef ze die gelegenheid niet en bevelig ook uw achterdeuren en ramen volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk Velig Wonen

Aanpak ‘waak voor inbraak’ werkt!

05.07.2015

Regelmatig worden personen aangehouden of gecontroleerd op verdenking van woninginbraak. Dankzij de medewerking van inwoners.

Alertheid inwoners
Onlangs kon de  politie personen op heterdaad aanhouden door alertheid van inwoners! Inwoners die reageerden op verdachte situaties en dit direct meldden bij de politie. Een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen inwoners en politie; en daar is het de politie en gemeente om te doen; samen optrekken om Noord-Limburg veilig en leefbaar te houden. En dat is ook de kracht van de aanpak, zoals die met ‘Waak voor inbraak’ is bedoeld. 

Goede samenwerking politie en inwoners
Door de politie en gemeenten zijn de afgelopen jaren diverse voorlichtingsavonden gehouden op het gebied van woninginbraken. De waarde van goede samenwerking tussen politie en onze inwoners kwam hier telkens aan de orde. Met nadruk vragen de politie en gemeente om hen mee te helpen in de aanpak van woninginbraken; doordat wijkbewoners verdachte situaties melden kan de politie tijdig reageren en een onderzoek instellen. 

Burgernet belangrijk
Deelname aan Burgernet is een belangrijk middel om onze inwoners goed te kunnen informeren. Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en leefomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak, een Burgernetactie op.
Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Zo kun je direct behulpzaam zijn bij de opsporing van dader(s). 

Geef je op voor Burgernet
1,5 miljoen Nederlanders zijn aangesloten bij Burgernet. Politie en gemeenten zijn er alles aan gelegen dit aantal nog flink te verhogen. Vandaar ook de oproep aan alle inwoners: Geef je op voor Burgernet! Het kost niets en je levert een bijdrage aan de leefbaarheid en veiligheid in jouw eigen omgeving en in onze gemeente.

Meer informatie
Kijk op  www.burgernet.nl of meld je aan via de politie of gemeente.

Site by dim 2010