Archief

Regio keuze

Feit

90% van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Geef ze die gelegenheid niet en bevelig ook uw achterdeuren en ramen volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk Velig Wonen

Politie controleert in buitengebied

04.20.2016

Gereedschap en metaal, wij jatten het allemaal.
Onder deze slogan gaat de poltie-eenheid Horst aan de Maas en Peel en Maas de komende tijd meer controleren in het buitengebied van beide gemeenten. 

Diefstal uit schuren, loodsen en spullen die onbeheerd op erven staan komt helaas steeds meer voor. Met een bestelwagen rijden deze criminelen brutaal een erf op. Als ze door de bewoners worden aangesproken gebruiken ze vaak een smoes, maar in de praktijk blijkt dat ze in veel gevallen niet worden opgemerkt. Hun buit bestaat dan uit werktuigen, gereedschap en metalen. Vaak betreft het zitmaaiers, electrisch gereedschap, sproeikoppen enzovoort.

De politie gaat daarom extra controleren, ook op de erven. Ze gaat zo mogelijk in gesprek met de bewoners / eigenaren en geeft dan tips en advies. Als er geen bewoners worden aangetroffen wordt er een flyer achter gelaten. Op deze flyer wordt aangegeven dat de politie het erf heeft gecontroleerd en of er zo mogelijk verbeteringen kunnen worden aangebracht om diefstal te voorkomen. 
Het doel is om de alertheid te vergroten en zo mogelijk tips te ontvangen omtrent verdachte personen of voertuigen in het buitengebied.

De politie vraagt om verdachte situaties te melden via het telefoonnummer 0900 - 8844. Dit kan ook via een e-mail naar de wijkagent

 

caddyactie.png

Site by dim 2010