Regio keuze

Feit

90% van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Geef ze die gelegenheid niet en bevelig ook uw achterdeuren en ramen volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk Velig Wonen

Project Waak voor Inbraak

Gezamenlijk het aantal woninginbraken terugdringen. Dat is wat de vijf gemeenten in het politiedistrict Venray samen met de politie, het Openbaar Ministerie, de woningbouwcorporaties Wonen Venray, Wonen Horst, Destion, Mooiland Maasland, de Rabobank, vertegenwoordigers uit de bouwwereld en de Provincie Limburg willen bereiken met het project 'Waak voor Inbraak'. Na een voorbereidingsperiode is het project daadwerkelijk gestart in juni 2008. De doelstelling van het project is het aantal woninginbraken in 2008 niet verder te doen stijgen ten opzichte van 2006 en in 2009 met 30% terug te dringen. Hiervoor is een actieplan samengesteld bestaande uit dertien acties om deze doelstelling te realiseren. Voor een korte beschrijving van de acties: zie "Acties 2008 - 2010".
De doelstelling van het project is ruim gehaald: eind 2009 was het percentage inbraken in de vijf gemeenten gedaald met 40% ten opzichte van 2006. Vervolgens is in 2010 het aantal inbraken in het district niet toegenomen.

Site by dim 2010