90% van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Geef ze die gelegenheid niet en bevelig ook uw achterdeuren en ramen volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk Velig Wonen

Regio keuze

Feit

90% van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Geef ze die gelegenheid niet en bevelig ook uw achterdeuren en ramen volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk Velig Wonen

Gezamenlijk het aantal woninginbraken terugdringen. Dat is wat de vijf gemeenten in het politiedistrict Venray samen met de politie, het Openbaar Ministerie, de woningbouwcorporaties Wonen Venray, Wonen Horst, Destion, Mooiland Maasland, de Rabobank, vertegenwoordigers uit de bouwwereld en de Provincie Limburg willen bereiken met het project 'Waak voor Inbraak'. Na een voorbereidingsperiode is het project daadwerkelijk gestart in juni 2008. De doelstelling van het project is het aantal woninginbraken in 2008 niet verder te doen stijgen ten opzichte van 2006 en in 2009 met 30% terug te dringen. Hiervoor is een actieplan samengesteld bestaande uit dertien acties om deze doelstelling te realiseren.

 

De dertien acties die in de loop van 2008 tot en met eind 2010 zijn uitgevoerd waren:
1. SelectaDNA: in de Venrayse wijk Brukske werden in juni 2008 huis-aan-huis pakketten verspreid met een innovatief markeringsmiddel voor kostbare bezittingen.
2. ANPR: Automatic Number Plate Recognition oftewel Automatische nummerplaatherkenning is een techniek die gebruik maakt van optische tekenherkenning om kentekenplaten te kunnen lezen op voertuigen. Dit middel wordt ook ingezet bij verdachten van woninginbraken.
3. Hekwerk: via regelmatige publicaties in lokale bladen worden burgers geinformeerd over het aantal woninginbraken en de Modus Operanti.
4. Goed Gesloten: door woningbouwverenigingen Wonen Venray en Destion zijn bij circa 500 huurwoningen de slotplaten vervangen waardoor deze minder inbraakgevoelig zijn.
5. Politie Keurmerk Veilig Wonen: via diverse acties werd informatie verstrekt over het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)
6. Deelname Hiltho-beurs: in oktober 2010 stond Waak voor inbraak met een informatieve stand op de Hiltho-beurs in Horst. De Hiltho is een consumentenbeurs met ca. 50.000 bezoekers.
7. Communicatie: op verschillende momenten werd preventief aandacht gevraagd voor woninginbraak via soms controversiële middelen.  
8. SMS-Alert: SMS-Alert was de voorloper van Burgernet en werd in het najaar van 2008 geïntroduceerd in de regio.
9. Korting op verzekeringspremie: via diverse publicaties werden de burgers geinformeerd dat door middel van een goede inbraakbeveiliging kortingen kunnen worden bedongen op verzekeringspremies.
10. Slachtoffers als ambassadeurs: een woninginbraak heeft een grote impact voor de gedupeerden. Zij kunnen als geen ander de buurt informeren over de gevolgen van inbraak.
11. Uitgebreid sporenonderzoek: in bijna alle gevallen werd na aangifte van woninginbraak  ter plaatse gegaan door de politie en gesproken met de bewoners en buurtgenoten.
12. Heling: via diverse publicaties werd aandacht gevestigd op het feit dat heling van gestolen goederen strafbaar is.
13. Handhaving: medio 2010 is middels een handhavingsactie bouwbesluit een aantal bouwprojecten bezocht en gecontroleerd met speciale aandacht voor Veilig Wonen.


De doelstelling van het project is ruim gehaald: eind 2009 was het percentage inbraken in de vijf gemeenten gedaald met 40% ten opzichte van 2006. Het aantal inbraken is in 2010 vervolgens niet toegenomen.

Site by dim 2010