90% van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Geef ze die gelegenheid niet en bevelig ook uw achterdeuren en ramen volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk Velig Wonen

Regio keuze

Feit

90% van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Geef ze die gelegenheid niet en bevelig ook uw achterdeuren en ramen volgens de richtlijnen van het Politiekeurmerk Velig Wonen

Woninginbraken nader bekeken 


In de afgelopen jaren heeft de politie in samenwerking met de gemeenten regelmatig voorlichtingsavonden over woninginbraken georganiseerd in de wijken. 

Woninginbraken vallen onder de High Impact Crimes, waardoor ze speciale aandacht krijgen van de politie, gemeenten en Openbaar Ministerie.

De meeste inbraken vinden overdag plaats, met name tussen 8.00 uur en 20.00 uur. Het meest worden vrijstaande woningen getroffen. Ook de rijtjes/hoekwoningen zijn meer dan gemiddeld doelwit. De buit bestaat met name uit geld, sieraden, laptops en andere electronische apparatuur. Opvallend is ook het aantal inbraken in de in aanbouw zijnde woningen. Hier worden met name cv-installaties ontvreemd. 

 

Heel vaak worden de inbraken aan de achterzijde van de woning gepleegd. Enerzijds omdat inbrekers aan de achterzijde van een woning vaak ongestoord hun werk kunnen doen, anderzijds omdat het hang- en sluitwerk aan de achterzijde van de woning veelal van mindere kwaliteit is. 
Daarnaast hebben achterdeuren vaak een ruit, zodat inbrekers kunnen zien of er een sleutel aan de binnenkant op de deur staat. Door middel van het intikken van de ruit of doordat ze een gaatje door de deur boren kunnen ze handig de sleutel omdraaien en zich zo toegang verschaffen tot een woning. Het advies luidt daarom om de achterdeur niet alleen altijd op slot te draaien, maar ook de sleutel uit het slot te nemen en op een vaste plaats (haakje) in de buurt van de deur te bewaren.

 

Het overgrote deel van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsdieven. Zij proberen op eenvoudige wijze binnen te geraken, bijvoorbeeld door inklimming, insluiping via een openstaande deur of raam (al of niet op kiepstand), flipperen (met een plastic pasje een deur openen die niet op de nachtschoot gedraaod is).
Deze inbrekers hebben een hekel aan licht (vooral sensorverlichting), aan lawaai (ze proberen geen aandacht van buren te trekken) en geven vaak een poging op als ze niet binnen enkele minuten binnen geraken. Dan zoeken ze een gemakkeijkere woning om hun delict te plegen.  

Vaak worden er in een nacht meerdere (pogingen toto) inbraken in een bepaalde wijk of straat gepleegd. De regio langs de A73 en andere doorgaande wegen genieten een voorkeur bij de inbrekers, omdat inbrekers zo snel het hazenpad kunnen kiezen. 


Deugdelijk hang- en sluitwerk heeft een SKG-certificaat (een driehoek met 1, 2 of 3 sterren). Als uw sloten hieraan voldoen, is het label op de sloten zichtbaar. Mits goed toegepast zorgt dit ervoor dat een inbreker langere tijd nodig heeft om sloten te verbreken. Vaak wordt de poging dan gestaakt.
De aanwezigheid van een hond, een alarminstallatie, sensorverlichting of als een woning er bewoond uit ziet verkleinen eveneens de kans op een woninginbraak. 

De politie roept op om verdachte situaties meteen te melden bij de politie om zo de heterdaad-kans te vergroten. Is daarbij een dader in beeld, dan altijd 112 bellen. Is er geen dader in beeld of is de situatie niet levensbedreigend, dan kiezen voor 0900 - 8844.

 

Zorg voor preventieve maatregelen en meld verdachte situaties. 

Site by dim 2010