Inbrekertje

Volg de politie in uw buurt op facebook

Heeft u een facebook-account? Dan kunt u de diverse robuuste basisteams van de politie volgen.
Een robuust basisteam werkt voor een hele gemeente, een deel van een (grote) gemeente of voor meerdere (kleinere) gemeenten. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg.

Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen. Elk basisteam heeft als taak om ook de veelvoorkomende criminaliteit aan te pakken.

Waar nodig werkt het robuuste basisteam samen met andere teams binnen het district, met de districtsrecherche en met externe partners op lokaal niveau, zoals gemeentes, reclassering en jeugdzorg.

Vind het team binnen uw gemeente via @PolitieHorst, @PolitieVenrayGennep, (tevens voor gemeente Mook en Middelaar en Bergen L.), @PolitiePeelEnMaas  of @PolitieBeeselReuver